-22 % Paint Zoom Paint SprayPaint Zoom / Paint Spray ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ


Paint Zoom ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំផ្ទះបានយ៉ាងងាយស្រួល

- កាត់បន្ថយចំណាយបានពាក់កណ្តាល និងចំណេញពេលលាបថ្នាំ
- បច្ចេកវិទ្យាបាញ់ទឹកកម្រិតខ្ពស់អាចបញ្ចេញទឹកថ្នាំបានល្អ
- អាចបាញ់ទឹកថ្នាំគ្រប់ជ្រុង និងជ្រុងដែលមានក្បាច់ក្បូរបានល្អ 
- PaintZoom អាចបាញ់បាន៣របៀប បញ្ឈរ ផ្តេក និងបង្រួមឱ្យតូច
- ក្បាលបាញ់គ្មានស្រក់ទឹកថ្នាំ ងាយស្រួលសម្អាត
- លែងត្រូវការ រ៉ូលឡូ, ជក់ និងថាសលាបថ្នាំទៀតហើយ
សូមមើលវីដេអូ បន្ថែម
ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងក្រុងភ្នំពេញ Free Delivery in Phnom Penh 
សូមទំនាក់ទំនងទិញ៖ 015 71 98 98/ 085 78 78 79
 

Simple one-touch operation cuts your time and paint cost in half

- Advanced spray technology delivers superior, one-coat coverage

- Reach tight corners and angles with 3-way direct dial spray head.

- No Drip application for easy cleanup

- Eliminates the need for rollers, brushes and paint tray 
DEAL CONDITION 

1. Cancellation of Purchase

- Cannot be canceled after delivery/shipping of product is commenced

- Cancellation fee: The cost of refunding caused by cancellation shall be charged

(Ex. Wing transfer fee, Bank transfer fee)


2. Return & Exchange

- Return is not allowed, except that the product is broken or defective

- Broken or defective product shall be exchanged if inventory is available, and otherwise refunded


3. Delivery

- Delivery Period : 2 days in normal case

- Delivery Area: Phnom Penh City only

- Free delivery in Phnom Penh 


ការលុបចោលនៃការបញ្ជាទិញ

មិនអាចលុបចោលបានទេ បន្ទាប់ពីទំនិញចាប់ផ្តើមដឹកជញ្ជូន

ថ្លៃនៃការលុបចោលការបញ្ជាទិញ៖ អ្នកទិញត្រូវបង់បា្រក់សេវាទូរទាត់ប្រាក់នៃការលុបចោលការបញ្ជាទិញ (ថ្លៃទូរទាត់ប្រាក់តាមវីងថ្លៃទូរទាត់បា្រក់តាមធនាគារ...)


ការប្រឡប់ និងការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ

មិនមានការត្រឡប់ទំនិញវិញបានទេ លើកលែងតែទំនិញខូច ឬបែកបាក់

ទំនិញដែលខូច ឬបែកបាក់អាចប្តូរថ្មីវិញបាន លុះត្រាតែមានទំនិញក្នុងស្តុក និងសងត្រឡប់វិញ


ការដឹកជញ្ជូន

រយៈពេលដឹកជញ្ជូន៖ ២ថ្ងៃ (ករណីធម្មតា)

តំបន់ដឹកជញ្ជូន៖ រាជធានីភ្នំពេញ

-ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

CALL US : 085 78 78 79/ 015 71 98 98

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Captcha

Paint Zoom Paint Spray

  • Views: 2790
  • Product Code: PSG001
  • Availability: In Stock
202 Product(s) Sold
  • $49.00
  • $38.00
  • Ex Tax: $38.00